The Simply Speaking Clay-Mining - Angel Dance

samtalsterapi stockholm

Jag har gått på samtalsterapi i stockholm ett tag nu; det finns på två olika platser, inne i centrum . Det finns olika varianter att välja mellan och terapin anpassas fullständigt efter individen. Man kan välja mellan samtalsterapi och coaching. Samtalsterapi är inte målinriktat som coaching, men båda handlar om att upptäcka vilka möjligheter som finns. Man använder flera olika metoder och testar vad som passar individen. Jag tror faktiskt att alla människor behöver terapi. Det är ju så mycket som distraherar och deprimerar i dagens samhälle.